Szlak Orlich Gniazd


Przewodnik po  Jurze oprowadzi Was w śród malowniczych ruin  kazimierzowskich warowni jurajskich , pięknych ostańców pomników przyrody nieożywionej i ciekawej roślinności